Energie en voedsel

Het platteland heeft al jaren de functie van voorraadkast van Nederland én een groot deel van de wereld. De groeiende vraag naar duurzame (lokale) energie, en circulaire economische processen verbreed de productiefunctie en de ruimtedruk op het platteland. Daarnaast groeit de markt voor voedsel uit eigen land. En groeit de wens om als Nederland (deels) zelfredzaam te zijn naarmate de geopolitieke verhoudingen veranderen. Steden kijken hierbij steeds meer naar het landelijk gebied.

De moderne stedeling voelt zich verbonden en bemoeit zich steeds meer met het landelijk gebied en de wijze waarop haar producten tot stand komen. Deze ‘bemoeizucht’ kan als belemmerend gezien worden, maar biedt de producenten op het platteland ook een spiegel. Het verruimt de mogelijkheden tot innovatie, vitaliteit van het platteland en biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. De stad vormt hierin een belangrijke drive voor boeren en producenten op het platteland. Voor de volgende ideeën was in de groepssessie de meeste interesse:

Voor de volgende ideeën was tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ de meeste interesse:

  • Meer contact stimuleren tussen consumenten en producenten van voedsel.
  • Gezamenlijk stedelijk groenafval inzamelen en vergisten, bijvoorbeeld door boeren.
  • Bewustwording over voedsel bij jongeren stimuleren door een wedstrijd te organiseren tussen middelbare scholieren uit stad en platteland waarin zij games of tools ontwikkelen op thema’s rond voedsel zoals de productie, prijs, vervoer, gezonde voeding afval, etc.

Daarnaast gaat een groep doorpraten over concrete projecten voor het opzetten van regionale voedselnetwerken tussen platteland en stad.

energie en voedsel-LR
energie en voedsel-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten

Meer over dit thema:

Regionale voedselsystemen

Op 4 juni 2018 vond een terugkombijeenkomst van de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ plaats over Regionale voedselsystemen. Het idee voor deze informele netwerkbijeenkomst ontstond tijdens de sessie Energie en voedsel van de meet up. Het doel was binnen het onderwerp ‘regionale voedselsystemen’ te verkennen waar kansen liggen voor samenwerking tussen platteland en stad om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het voedselsysteem.

Lees meer