Economische diversiteit

De individuele regio’s in het landelijk gebied richten zich sinds enige tijd op economische specialisatie. Daarbij maken ze gebruik van het bestaande economische DNA van hun eigen regio. Zo richt de Achterhoek zich op slimme technologie, de regio Noord Oost Friesland op voedselverwerking en Noord-Holland Noord op zaadveredeling en voedseltechnologie. Het benutten en uitbouwen van deze diversiteit zorgt ervoor dat de regio’s zich specialiseren en de verbinding tussen ketens binnen hun gebied versterken.

Het sterkere economisch profiel dat regio’s nu uitwerken biedt ook kansen voor een economische herkenbaarheid naar en uitwisseling met de stedelijke regio’s. Bovendien blijken deze gebieden een vruchtbare bodem voor startups en kleine innovaties, welke vervolgens doorgroeien in stedelijke regio’s.

Voor de volgende ideeën was tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ de meeste interesse:

  • Organisatie van een Local Trade Centre: Ambassades van de regio’s opzetten in bijvoorbeeld Amsterdam waar ondernemers uit de regio naartoe kunnen komen. Daar kan dan kennisuitwisseling tussen platteland en stad plaatsvinden naar voorbeeld van Deense cultuurhuizen. Zo creëren we een bedrijventerrein 2.0. De rol van de overheid is daarin om meer met burgers en ondernemers mee te denken. In de ambassade kan bijvoorbeeld aan Amsterdamse kinderen laten zien worden waar hun eten vandaan komt.
  • Komen tot regionaal economisch beleid. Dit is een breed onderwerp en er zijn zeker al regio’s mee bezig, maar het is goed om samen economische doelen vast te leggen. De overheid moet daarin belemmeringen wegnemen. Hiervoor moet men grenzen wegnemen en integraal denken.
  • Exportproducten als voorbeelden van het platteland naar de stad brengen. Bijvoorbeeld zorg coöperaties en andere innovatieve initiatieven die mede voortkomen uit bevolkingsdaling in sommige gebieden. Deze kunnen ook in de stad interessant zijn en wil je naar een wijk in de stad brengen. Hiermee breng je het dorp naar de stad.
economische diversiteit-LR
economische diversiteit-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten