Een bereikbaar platteland voor lokale bewoners én stedelingen

Een goede bereikbaarheid van het platteland is belangrijk voor de verbinding tussen platteland en stad, omdat het een randvoorwaarde is voor ontmoetingen. Daarnaast kunnen landelijke en stedelijke gebieden samenwerken aan een verbetering van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via pilots op het platteland of kennisuitwisseling onder ambtenaren. CROW en Platform31 verzorgden tijdens de feestelijke tienjarige jubileumdag van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten de P10 een workshop over lokale OV-alternatieven op het platteland. De aanwezigen inventariseerden welke initiatieven kansrijk zijn voor samenwerking tussen platteland en stad.

Lokale initiatieven

CROW-KpVV bracht in 2013 al in beeld welke OV-alternatieven er zoal bestaan. Het kennisplatform voert deze inventarisatie op dit moment opnieuw uit. Er is een omvangrijk scala lokale initiatieven en de variëteit binnen deze groep is groot. Van de initiatieven die CROW in 2013 inventariseerde, bestaat momenteel nog circa een derde, waardoor continuïteit een punt van aandacht is. Daarnaast lijken lokale OV-alternatieven nu vooral gericht op lokale bewoners, terwijl deze ook voor bezoekers vanuit een stad een aantrekkelijke optie kunnen zijn. Momenteel zijn deze alternatieven niet altijd toegankelijk voor hen en bovendien vaak onbekend. De bekendheid zou vergroot kunnen worden door integratie in bestaande systemen als 9292.nl en de OV-chipkaart. Ook zichtbaarheid via Mobility as a Service-platforms zou hier in de toekomst aan bij kunnen dragen.

Vervolgstappen

De deelnemers zien kansen om de bereikbaarheid van het platteland zowel voor lokale bewoners als voor stedelingen te vergroten. Een kans in het beter aansluiten op reeds bestaand verkeer. Zouden bedrijfsauto’s of -busjes die toch al rijden bijvoorbeeld geen extra functie kunnen vervullen? Door daar slim gebruik van te maken wordt bovendien bespaard op CO2-uitstoot. Een eerste stap is het in beeld brengen van de bestaande transportstromen.

Ook zijn de deelnemers enthousiast over het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van bestaande systemen voor bezoekers van buiten de regio: ‘’Hoe krijgen we iemand uit Rotterdam in de dorpsauto in Netterden?’’. Het beste is wanneer de alternatieven aansluiten op een bestaand systeem als 9292.nl of een ander mobiliteitsplatform. Tot slot zien de deelnemers kansen in het slim inzetten van onconventionele vervoersmiddelen voor de aansluiting van en naar hubs en voor deur-tot-deur vervoer. Bijvoorbeeld elektrische fietsen, scooters, golfkarretjes of – meer in de toekomst – elektrische auto’s. Platform31 zal op basis van de ideeën van de deelnemers het initiatief nemen tot netwerkvorming rond deze ideeën om vervolgstappen aan te jagen.

Denk mee!

Heeft u interesse om zich aan de sluiten bij één van deze ideeën? Neem dan contact op met Merel Ooms (merel.ooms@platform31.nl).

bereikbaarheid en innovatie-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten

Rondetafelgesprek

Hoe kunnen alternatieve OV-oplossingen in de toekomst beter bijdragen aan de bereikbaarheid tussen platteland en stad? Wat is daarvoor nodig en van wie? Ga samen met vakgenoten op zoek naar oplossingen en ontdek welke uitdagingen hierbij bestaan.