Bereikbaarheid en innovatie

Bereikbaarheid is traditioneel een van de opgaven waarin het stedelijk gebied wordt gezien als beter bedeeld dan het landelijk gebied. Dit is feitelijk juist wanneer het gaat over openbaar vervoer, maar allang niet meer wanneer het gaat over bereikbaarheid per auto. Tegelijkertijd zijn bereikbaarheid en vervoer sectoren waarin de afgelopen jaren een aanloop wordt genomen richting ‘disruptieve’ innovaties en nieuwe technologieën.

Dankzij het nieuwe werken, digitale infrastructuur, de toegenomen snelheid van verplaatsingen per fiets en zelfrijdende auto’s in de toekomst zijn we steeds minder afhankelijk van reistijd. Het voordeel is dat we hierdoor minder gebonden zijn aan plaatsen voor afspraken en werk. Daarbij heeft het platteland het voordeel van rust en ruimte en van een gezonde en actieve levensstijl. Onderzoek wijst uit dat bedrijven juist ook meer en meer kijken naar een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bij het zoeken naar een vestigingsplaats. Fysiek wordt Nederland hierdoor steeds meer één systeem.

Voor de volgende ideeën was tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ de meeste interesse:

  • Digitale bereikbaarheid is een nutsvoorziening, een noodzaak. We moeten daar een business case voor hebben voor het hele buitengebied. Een gezamenlijke business case vanuit solidariteitsgedachte.
  • Platteland als first supplier van de stad. Maak concreet waarom de stad je nodig heeft. Denken in gemeenschappelijke kracht en goede voorbeelden laten zien zodat het makkelijker is om te denken in termen van solidariteit en het gezamenlijk uitrollen van projecten.
  • We moeten naar een OV systeem waar je met langzaam verkeer (wandelen, fiets, evt. auto) naar een knooppunt kunt komen en dan met snelle OV-verbindingen (zoals HSL) of nieuwe innovaties (zoals zelfrijdende auto’s) naar de rest van het land. Inventariseren van kleine stapjes op dit terrein en dit een versnelling geven.
bereikbaarheid en innovatie-LR
bereikbaarheid en innovatie-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten

Meer over dit thema:

Een bereikbaar platteland voor lokale bewoners én stedelingen

Een goede bereikbaarheid van het platteland is belangrijk voor de verbinding tussen platteland en stad, omdat het een randvoorwaarde is voor ontmoetingen. Daarnaast kan worden samengewerkt om het openbaar vervoer te verbeteren, bijvoorbeeld via pilots op het platteland of kennisuitwisseling onder ambtenaren. CROW en Platform31 verzorgden tijdens de feestelijke tienjarige jubileumdag van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten de P10 een workshop over lokale OV-alternatieven op het platteland. Het doel was om te inventariseren welke initiatieven kansrijk zijn voor samenwerking tussen platteland en stad.

Lees meer