Thema: Landelijk gebied en regio

Platform31 gaat in 2020 aan de slag met het thema Landelijk gebied en regio. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Als gevolg van demografische veranderingen zijn de uitdagingen in landelijke gebieden en middelgrote steden vaak anders dan die in de grote stad. Vergrijzing en het wegtrekken van jongeren hebben hun weerslag op bijvoorbeeld het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen, het vertrouwen in de woningmarkt, de economische veerkracht en het aanbod van onderwijs. Daarnaast tekenen zich ook andere vraagstukken af, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten en de aanpak van verouderde vakantieparken, waar een ongezonde mix ontstaat van illegale bewoning, ondermijnende criminaliteit en toenemende kwetsbaarheid van bewoners.

Onderbelicht blijft echter de enorme vernieuwingskracht van deze gebieden. In dunbevolkte gebieden zijn allerlei vormen van zelforganisatie zichtbaar, wordt de zorgvernieuwing gestimuleerd, kan zzp-ondernemerschap floreren en vindt bijvoorbeeld veel innovatie plaats in het onderwijs. Deze gebieden leveren, juist vanwege hun onderscheidende kwaliteiten, een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van Nederland.

Platform31 richt zich in haar projecten vooral op wat stad en platteland elkaar kunnen bieden in termen van bijvoorbeeld de woningbouwopgave, energietransitie, toerisme en recreatie en economische diversiteit. We hebben oog voor de effecten van nationaal beleid en economische en demografische trends op de landelijke gebieden. Platform31 brengt inzicht en draagt bij aan oplossingen, zowel door nieuw onderzoek als het beter zichtbaar maken van de bestaande kennis. Daarmee werken we aan de vitaliteit en toekomstbestendigheid van landelijke gebieden. Ook zet Platform31 projecten op waarmee deze gebieden hun onderscheidende kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen.