Projecten Landelijk gebied en regio

Voltooide projecten:

Thema: Landelijk gebied en regio

Platform31 gaat in 2021 aan de slag met het thema Landelijk gebied en regio. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

De woonopgave manifesteert zich echter niet alleen in de stad. Elke gemeente in het landelijk gebied kent dorpen die kampen met problemen rond wonen, werken, zorg en veiligheid. Al jarenlang ervaren met name bewoners van kleine en afgelegen dorpen minder goede leefbaarheid. Zij zien hun leefomgeving snel veranderen; gemeenten fuseren, voorzieningen als bibliotheken, scholen en winkels verdwijnen, het openbaar vervoer verschraalt en daarmee de bereikbaarheid, de afnemende veerkracht van de regionale arbeidsmarkt, het vrijkomende agrarisch vastgoed dat tot leegstand en verloedering leidt én tot een risico op ondermijnende activiteiten.

Goede balans tussen recreëren, wonen en werken

Vrijwel uit alle plattelandsgebieden zijn inwoners en werknemers binnen 3 tot 4 uur in Londen, Berlijn of Parijs en via een glasvezel of 5G-verbinding wordt plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk. Wat de plattelandsgemeenten met elkaar gemeen hebben, is dat we allemaal streven naar hetzelfde belang: een goede balans tussen recreëren, wonen en werken waardoor de leefbaarheid van de gemeenschap wordt versterkt. Toerisme kan bijdragen aan de lokale bedrijvigheid, sociale vitaliteit en verbinding in de gemeenschap waardoor het steeds minder als een opzichzelfstaand doel wordt gezien, maar meer als een middel om de vitaliteit en leefbaarheid te ondersteunen.

Bouwen aan een aantrekkelijk en divers woningaanbod

Door de krapte op de woningmarkt, wordt betaalbaar wonen in steden lastiger. Op het platteland is er nog ruimte om verder te bouwen aan een aantrekkelijk en divers woningaanbod. Bovendien hebben we sinds de uitbraak van COVID-19 gezien dat het geen voorwaarde meer hoeft te zijn om vlakbij het werk te wonen. Een toename van woningen in het landelijk gebied kan een nieuwe impuls geven aan scholen, verenigingen en andere voorzieningen.