Samenwerken

In Nederland werken veel gemeenten al jaren aan het wegnemen van gezondheidsachterstanden. Ervaringen tot nu toe laten zien dat vooral een integrale aanpak, gericht op een gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke zorg en participatie nodig is voor duurzaam effect.

Integraal werken? Eenvoudig doen!

Platform31 heeft voor het stimuleringsprogramma GezondIn gereflecteerd op de kennis en ervaringen van integraal werken in de wijk, onder andere opgedaan vanuit het landelijke project Integrale aanpak. In de publicatie Integraal werken? Eenvoudig doen! staan in diverse praktijkvoorbeelden lessen van en voor professionals beschreven over de thema’s samenwerken, monitoren en evalueren, burgerkracht en wijkteams en gezondheidsprofessionals. In combinatie met enkele theoretische kaders en tips bieden ze handvatten bij het – op een integrale wijze – wegnemen van gezondheidsachterstanden.

Lees meer

Lage SES-groepen aan de bal: Scoren in de wijk

Dit rapport presenteert het voorbeeld van Scoren in de wijk: een lokaal geworteld initiatief waarin langs diverse sporen aan de leefbaarheid en participatie in een aantal achterstandswijken wordt gewerkt. De gemeenten Hengelo en Enschede, lokale partners en burgers maken zich daar sterk voor en werken samen met FC Twente. Wat in 2005 als een innovatief, driejarig stedelijk vernieuwingsproject begon, ontwikkelde zich tot een duurzaam platform. Onder de paraplu van Scoren in de wijk, met kennis van het netwerk en wat er speelt in de wijk worden weer nieuwe projecten en partnerschappen ontwikkeld. Zo wordt de integrale aanpak pragmatisch en organisch georganiseerd. Sport is daarbij een belangrijk middel. De voetbalomgeving van FC Twente is een stimulans voor bewoners om mee te doen en vooruit te komen.

Bij Scoren in de wijk zijn bewoners vooral als deelnemers of vrijwilligers in beeld. Vanuit het huidige denken zouden ook burgerinitiatieven een rol kunnen vervullen. Het rapport ‘Lage SES-groepen aan de bal: Scoren in de wijk’ laat zien welke verschillende vormen van burgerkracht mogelijk zijn.

Lees meer