Gezondheid en ruimte

Platform31 zet extra in op de relatie tussen de fysieke omgeving en gezondheid met de leerkring gezondheid en ruimte en het inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte. De aandacht voor de fysieke leefomgeving in de integrale aanpak van het tegen gaan van gezondheidsachterstanden verschilt sterk in de GIDS-gemeenten en is onderbelicht. Deze kennisproducten bieden inspiratie om de verbinding te leggen tussen het sociale en het fysieke domein en daarmee gemeente inzicht te bieden in mogelijke aanknopingspunten en het zetten van stappen.

Het gaat om de vraag: Hoe krijgt u sociale en fysieke ambities met elkaar vervlochten op maatschappelijke opgaven, wat moet u doen en waar stuurt u op? En, hoe richt u uw pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen?