Armoede en gezondheid

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2019 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, volgens cijfers van het CBS. Voor een kleine 400.000 van hen was dat minstens al vier jaar achtereen het geval. Mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) zijn oververtegenwoordigd. Zij lopen een serieus risico op armoede en hebben vaak geldzorgen. 

Geldzorgen doen een serieuze aanslag op de gezondheid van mensen, zeker als er lange tijd sprake van is. Stress is daarin een belangrijke factor. Omgekeerd kan een slechte gezondheid tot minder inkomen leiden. Een vicieuze cirkel kan zo makkelijk ontstaan. Naast opleiding en positie op de arbeidsmarkt is immers een laag inkomen wat deze groep karakteriseert. Het is bovendien een groep met aanzienlijke gezondheidsachterstanden ten opzichte van meer begunstigden. Voor deze groep is een brede ondersteuning met aandacht voor financiën én gezondheid extra belangrijk. Liefst een aanpak die gericht is op preventie en op duurzaam resultaat. 

Platform31 organiseert jaarlijks een leerkring armoede en gezondheid, waarin initiatiefnemers met elkaar leren over een gecombineerde aanpak, en publiceert over goede lokale voorbeelden. Hoe ziet die aanpak eruit, wat zijn de resultaten, wat hebben de initiatiefnemers geleerd? Op deze pagina leest u er meer over.

Interviewreeks Armoede en gezondheid

In deze interviewreeks vertellen deelnemers aan de leerkring ‘Armoede en gezondheid’ over hun iniitiatieven en resultaten.

  • Op tijd signaleren om erger te voorkomen
    Interview met Henrieke Hofsteenge, leidinggevende buurtteam Vaart Welzijn te Assen. Over de preventieve aanpak van betalingsachterstanden van de gemeente Assen en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn.
  • Financiën op koers dankzij één loket
    Interview met Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink van de gemeente Kampen. Over de aanpak ‘Financiën op koers’ van de gemeente Kampen, Welzijn Kampen, De Kern Maatschappelijke dienstverlening, Humanitas, MEE en Jeugd GGZ (Dimence).