Armoede en gezondheid

Er komt steeds meer aandacht voor verbanden tussen gezondheid en schulden of armoede. Dat is niet voor niets. Armoede en schulden doen, zeker als er lange tijd sprake van is, een serieuze aanslag op de gezondheid van mensen. Stress is daarin een belangrijke factor. En omgekeerd kan een slechte gezondheid tot minder inkomen leiden. Een vicieuze cirkel kan zo makkelijk ontstaan.

Het gaat daarbij om veel mensen. Bijna één op de vijf huishoudens – ongeveer 1,3 miljoen huishoudens – heeft in 2015 risicovolle of problematische schulden. Iets meer dan éen op elf huishouden, ongeveer 626 duizend huishoudens, moest in 2015 rondkomen van een laag inkomen. Voor een derde daarvan ging het al om het vierde jaar of langer op een rij. Die huishoudens lopen een serieus risico op armoede. Mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) zijn oververtegenwoordigd in deze groepen. Naast opleiding en positie op de arbeidsmarkt is immers een laag inkomen wat deze groep karakteriseert. Het is bovendien een groep met aanzienlijke gezondheidsachterstanden ten opzichte van meer begunstigden.

Voor deze groep is een brede ondersteuning met aandacht voor financiën én gezondheid extra belangrijk. Liefst een aanpak die gericht is op preventie en op duurzaam resultaat. Op veel plekken lopen pilots van een integrale aanpak. Er valt dus veel te leren. Hoe wordt het daar aangepakt, wat zijn resultaten, wat hebben de initiatiefnemers gaandeweg geleerd? Op deze pagina leest u meer over de lopende projecten en de uitkomsten.

PL31 ÔÇô Icoon 300dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Samenleven en gezondheid4

Interviewreeks Armoede en gezondheid

In deze interviewreeks delen we resultaten en inzichten uit de lopende leerkring. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin we de belangrijkste resultaten van deze leerkring bundelen, die wij met u gaan doorontwikkelen in de tweede leerkring.

  • Op tijd signaleren om erger te voorkomen
    Interview met Henrieke Hofsteenge, leidinggevende buurtteam Vaart Welzijn te Assen. Over de preventieve aanpak van betalingsachterstanden van de gemeente Assen en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn.
  • Financiën op koers dankzij één loket
    Interview met Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink van de gemeente Kampen. Over de aanpak ‘Financiën op koers’ van de gemeente Kampen, Welzijn Kampen, De Kern Maatschappelijke dienstverlening, Humanitas, MEE en Jeugd GGZ (Dimence).