GezondIn

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter.

Op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken krijgen 155 gemeenten extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Het stimuleringsprogramma GezondIn helpt deze gemeenten bij een integrale aanpak voor het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Het stimuleringsprogramma GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het programma ondersteunt gemeenten en geeft advies op maat. In dat kader werkt Platform31 aan projecten op het snijvlak van de verschillende domeinen

Elske Wits (Onderzoeksinstituut IVO) en Lydia Sterrenberg (Platform31)
Onderzoeksinstituut IVO en Platform31
9 april 2020
Logo gezond in pharos P31