Inhoud Gezondheid en welzijn

Programma’s

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Platform31 en Pharos en helpt 155 gemeenten om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen. Met persoonlijk advies, leerkringen, bijeenkomsten en praktische instrumenten.

Projecten

Thema: Gezondheid en welzijn

PL31 ÔÇô Icoon 300dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Samenleven en gezondheid4

Over het thema

Zelfs in een welvarend land als Nederland groeien de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lager en hoger inkomen en opleiding. Ook de kansen op een goede gezondheid verschillen: migranten, mensen met een lage sociaaleconomische status maar bijvoorbeeld ook een deel van de mantelzorgers hebben vaker stress en financiële problemen en gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere economische status roken vaker, kampen met overgewicht en overlijden eerder. Effectievere lokale of regionale zorg en preventie beginnen bij een goede samenwerking tussen welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en de ggz. Kleine interventies, zoals het gezamenlijk ondernemen van activiteiten buitenshuis, kunnen mensen al op weg helpen meer grip te krijgen op de eigen situatie. Van daaruit kunnen gezondheid- en welzijnsorganisaties sneller hulp bieden bij het oplossen van schulden, het vinden van (gezond) werk, het zoeken van hulp bij opvoedproblemen of deelname aan een groepstraining om te kunnen stoppen met roken. Deze interventies zijn bij voorkeur onderdeel van een brede wijkaanpak waar aandacht is voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Platform31 draagt bij aan het verkleinen van de sociale ongelijkheid en vergroot de impact van preventieve maatregelen die leiden tot meer gezondheidswinst. Onze projecten zijn gericht op het verbeteren van leefstijlen, de fysieke en sociale omgeving en de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Onder andere in het samenwerkingsverband GezondIn van Platform31 en Pharos helpen we gemeenten met trainingen en advies bij het monitoren en verbeteren van een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Op dit thema werken we nauw samen met Onderzoeksinstituut IVO. Het IVO helpt bij het beantwoorden van kleine tot zeer complexe ontwikkel- en onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen.