Circulaire economie in de Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe koppel je circulariteit en circulaire producten aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie? In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed Platform31 onderzoek en interviewde experts. Het resultaat is een inspiratieblad met praktische handvaten, dat specifiek ingaat op circulariteit bij windmolens en zonnepanelen.

De energietransitie is ingrijpend en gaat gepaard met enorme technologische, sociale en ruimtelijke veranderingen. Om allerlei nieuwe ecologische en sociale problemen te voorkomen, is het zaak nu al na te denken over hoe en welke materialen en technologie├źn we daarvoor inzetten. Met de transitie naar een circulaire economie wordt beoogd om (schaarse) grondstoffen en materialen met optimaal waardebehoud zo effici├źnt mogelijk te (her)gebruiken. Door tijdig aandacht te besteden aan de ver schillende niveaus en de relatie tussen circulariteit en energie transitie, kunnen beide ontwikkelingen elkaar versterken.

In het inspiratieblad vindt u tips over:

  • Hoe een gemeente circulaire principes kan implementeren in een uitvraag en wat voor criteria er nodig zijn voor nieuwe zonnepanelen en windturbines.
  • De afvalkant van zonnepanelen en windturbines: wat wordt er gedaan met de afgedankte zonnepanelen en windturbines, en welke rol kan een gemeente hierin spelen?

Met praktijkvoorbeelden en linken voor meer informatie, zoals naar PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Circulair blauw
modvion - 2-klein