Thema: Circulaire maatschappij

De grondstoffentransitie is onlosmakelijk verbonden met de klimaatagenda. Platform31 draagt hier aan bij, met een nadruk op een integrale aanpak en de koppeling met andere opgaven. Op deze pagina vindt u het nieuws, de projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen het thema Circulaire maatschappij.

Steden en regio’s werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van hun leefomgeving. Hierdoor worden ze duurzamer, inclusiever, gezonder en economisch aantrekkelijker. De transitie naar een circulaire economie en vooral het creëren van condities voor een circulaire maatschappij spelen hierin een centrale rol. De komende jaren werken vele partijen dan ook volop aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord, uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 en uit de Sustainable Development Goals (SDG’s). Denk aan het reduceren van broeikasgassen door de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook het optimaliseren van aan- en afvoer van consumptiegoederen en de maakindustrie brengen nieuwe materiaalstromen tot stand die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de fysieke omgeving, de relatie tussen de verschillende governance-niveaus en de sociaaleconomische aspecten in stad en regio.

De visie van Platform31 op circulariteit reikt daarom verder dan de eendimensionale dimensie: we koppelen circulariteit nadrukkelijk aan de energietransitie, de maakindustrie en duurzame productie en consumptie. De maatschappij staat hier centraal en dus ook haar gedrag. Deze koppelingen bieden de mogelijkheid om meerdere SDG’s tegelijkertijd te behalen, waaronder ‘verantwoorde consumptie en productie’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘betaalbare duurzame energie’. Onze kennisontwikkelingsprogramma’s zijn gericht op het bereiken van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect, namelijk een gezondere en duurzamere leefomgeving, waar nieuwe structuren en relaties ontstaan. Corporaties, bewonersorganisaties, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen dragen daar volop aan bij: elke partij brengt haar deskundigheid in waarmee we de gestelde doelen beter kunnen beantwoorden.