Spelers met impact

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van gezonde, veilige en leefbare wijken. Daarvan lijken steeds meer bedrijven zich ook bewust; ze zoeken de verbinding met lokale netwerken en maken werk van hun sociale impact en leggen dat ook vast in hun bedrijfsstrategie. Bedrijven kunnen daardoor voor gemeenten een waardevolle speler zijn bij het bereiken van vitale wijken. Maar hoe zorg je dat bedrijven zich willen verbinden aan wijkontwikkeling en de maatschappelijke opgave in steden?

Platform31 laat zien dat niet alleen de overheid aan zet is op maatschappelijk vlak, maar dat óók bewoners en de markt (kunnen) bijdragen aan vitale wijken. We onderzoeken daarvoor de drijfveren van bedrijven met een maatschappelijke missie: wat zijn hun incentives? Hoe krijgen zij de businesscase rond? En in welke netwerken zijn zij actief? Ook kijken we hoe gemeenten de samenwerking met deze spelers kunnen vormgeven en wat dit soort samenwerkingen nu al oplevert voor de beleidsdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het maatschappelijk aanbesteden en zorgen voor passende beleidskaders die passen bij het veranderend speelveld waarin ondernemers zich vaker op het sociale en fysieke domein manifesteren en een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Bovendien verbinden en brengen we spelers in kaart die kunnen bijdragen aan werkbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.