Bent u een vernieuwer in het voorveld aan de Wmo?

Meld u dan bij Platform31! We geven verschillende projecten een podium via een publicatie in onze nieuwsbrief en website. Meer weten? Mail naar :

Het innovatieve voorveld van de Wmo

Wat hebben de Stadskamer in Doetinchem, de scootmobielpool in Den Haag en de beweegmakelaar in Vaals met elkaar gemeen? Ze zijn innovatief, vrij toegankelijk voor iedere inwoner én zijn voorliggend aan Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit soort algemene voorzieningen noemen wij het innovatieve voorveld.

Door de lokale variatie is het lastig om goed zicht te krijgen op wat werkt. Platform31 brengt voor tien cases in kaart wat de innovatie precies inhoudt:

  • aan welke ‘knoppen’ is gedraaid?
  • wat is bekend over de betekenis ervan voor inwoners?
  • wat zijn de dilemma’s die de vernieuwers tegenkomen?

In een workshop bespreken we wat we zien met de vernieuwers en experts.

Vier jaar na de decentralisaties van het sociaal domein in 2015 – vastgelegd via de Jeugdwet, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 2015 en Participatiewet – kregen gemeenten kans om hun dienstverlening in het sociaal domein te transformeren. De opdracht was: de dienstverlening meer vraaggericht en integraal organiseren en meer inzet op preventie en eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving. Het ging om een grootse opdracht, waarbij ook nog bezuinigd moest worden.

Nu zien we dat gemeenten hun werkwijze opnieuw veranderen. Nieuwe uitdagingen zoals de vergrijzing zorgen voor een verwachte toename van kosten in het sociaal domein. De werkwijze van gemeenten verandert daarom met een grotere focus op het voorveld aan de Wmo. Platform31 ondersteunt gemeenten te leren van elkaar door grip te krijgen op de complexe lokale variëteit in het sociaal domein

Foto: Alex Schröder
foto: Alex Schröder