Artikelen

Zelfsturing voor het realiseren van leefbaarheid

Een terugblik op vijftien jaar zelfsturing in de dorpen van de Peel en Maas

Het vraagstuk van bewonersparticipatie en zelfsturing staat in Nederland al geruime tijd in de schijnwerpers. Welke ontwikkelingen zijn er in Nederland op het gebied van zelfsturing en welke goede voorbeelden zijn er bekend op dit terrein? Tijdens de kennis- en netwerkdag van het Platform Middelgrote Gemeenten op 21 april deelde Geert Schmitz zijn ervaring met bewonersparticipatie in gemeente Peel en Maas.


Optimaal samenspel bij de transitie naar aardgasvrije wijken

Een terugblik op de eerste bijeenkomst van de Community of Practice – aardgasvrije wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. De meerderheid van de huishoudens moet op een andere manier gaan koken en verwarmen. Hiervoor moet betaalbaar alternatief geboden worden. Daarmee zijn niet alleen de technische aspecten van de transitie naar aardgasvrije wijken, maar ook de sociale aspecten van groot belang. Dit artikel neemt u mee in de leefwereld van bewoners.


Bewonersparticipatie cruciaal voor aardgasvrije wijken

Een terugblik op de eerste bijeenkomst van de Community of Practice – aardgasvrije wijken

We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Tegelijkertijd zoekt de samenleving ook meer ruimte, op allerlei terreinen. Dat vraagt om een andere rol van de lokale overheid en nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten en bewoners. En is zelfs cruciaal bij complexe maatschappelijke opgaven zoals de overgang naar aardgasvrije wijken.

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Bestuur en besturen5