deel deze pagina
Bewonersparticipatie en lokale democratie

We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Tegelijkertijd zoekt de samenleving ook meer ruimte, op allerlei terreinen. Dat vraagt om een andere rol van de lokale overheid en nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten en bewoners. Van de overheid wordt verwacht makkelijk te schakelen tussen de diverse rollen van de rechtmatige overheid tot de netwerkende en participerende overheid, afhankelijk van wat de situatie vereist. Maar hoe krijgt dit samenspel vorm bij complexe maatschappelijke opgaven?

Hoe krijgen gemeenten mensen betrokken en in beweging? Hoe kunnen overheden inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren? Welke initiatieven bestaan er al? En welke kansen en knelpunten biedt participatie? Op deze pagina bundelt Platform31 de belangrijkste kennis over participatie en lokale democratie. We koppelen beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Lees meer
Lees meer
Zonnepaneel straat

Uitgelicht

Perspectieven op participatie

In deze serie belicht Platform31 nieuwe dilemma’s en perspectieven op participatie. Hierin laten we wetenschappers en opiniemakers aan het woord die een interessant nieuw licht werpen op de dilemma’s rond participatie, als gevolg van de systeemverandering in sturingsmechanismen.

De eerste in de reeks: Mirjan Oude Vrielink.