Thema: Bestuur en samenspel

Platform31 gaat aan de slag met het thema Bestuur en samenspel. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Vraagstukken als digitalisering, verduurzaming of vergrijzing vragen om nieuwe netwerken die aansluiten bij de leefwereld van de mensen. Nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet of de Wmo geven overheden én partners ruimte voor nieuwe samenwerkingen. Dat vraagt om andere manieren van sturen, organiseren en verantwoorden. Met meer zelforganisatie, ruimte en macht voor burgers en (maatschappelijke) ondernemers, goede sturing in ketens en dynamische netwerken en een integrale- en vraaggerichte werkwijze. In de praktijk weten (lokale)overheden vaak wel waar ze naartoe willen, maar weten ze nog niet hoe ze zich het beste kunnen bewegen in het veranderende samenspel van stad en regio.

Hoe is betere samenwerking mogelijk met spelers in het veld en binnen de eigen organisatie? Platform31 helpt bij de bestuurlijke vernieuwingsopgaven met duiding, reflectie en inzichten en goede voorbeelden. Zo reiken we gemeenten en coproductiepartners de hand met voorbeelden van (verdere) innovaties op het vlak van sturing. Als vertrekpunt daarvoor nemen we de inhoudelijke vraagstukken. Ook kijken we naar de eisen die de participatiesamenleving stelt en hoe je de eigen kracht van bewoners en organisaties kun stimuleren, faciliteren en benutten. De projecten van Platform31 dragen op deze wijze bij aan het realiseren van de SDG’s: ‘vrede, justitie en sterke publieke diensten’ en ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’.