Terugblik congres

Klik op de afbeelding voor de terugblik op het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst’

De toekomst van werk & technologie

Corona is een gamechanger. Eind maart kwamen verschillende sectoren stil te liggen en stopte daar het werk. Veel werkzoekenden moeten daarom op zoek naar werk in een nieuwe sector. Ja, er zijn zeker nog vacatures, maar er is ook sprake van een mismatch. We willen graag geloven dat de overstap vrij eenvoudig te maken is, maar de realiteit is weerbarstig. Van waarde blijven op de arbeidsmarkt, hoe doe je dat?

Drie jaar geleden startte House of Skills in de Metropoolregio Amsterdam. ROC’s, hogescholen, onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en overheden bouwen sindsdien aan een meer op skills gerichte onderwijs-arbeidsmarkt. De focus op skills biedt werkzoekenden een springplank om daadwerkelijk van werk naar werk te gaan. Annelies Spork van House of Skills benadrukte in haar lezing het belang van een op skills gerichte onderwijs-arbeidsmarkt omdat ons huidige systeem geen antwoord geeft op de gevraagde mobiliteit. Een paar kernpunten:

  • Richt het systeem zodanig in dat mensen zélf de regie over hun loopbaan kunnen nemen.
  • Werkenden en werkzoekenden moeten zich afvragen of hun skills nog relevant genoeg zijn voor de huidige arbeidsmarkt of een update nodig hebben.
  • Werkgevers moeten innovatieve strategieën ontwikkelen voor het werven van talenten, matching en het leren en valideren van skills op de werkvloer;
  • Opleiders moeten zich blijven focussen op het actualiseren van hun aanbod.

Instrumenten

Er is dringende behoefte aan een efficiënter systeem van eenheden om de skills die individuen tijdens hun hele levensloop verwerven, in kaart te brengen én te valideren. Een systeem dat mens-opleiding en werk met elkaar verbindt. Daarvoor ontwikkelde House of Skills verschillende instrumenten, zoals:

Praktijkgesprek

Vanuit een casus gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hoe je als professional kunt ondersteunen bij een op skills gerichte loopbaanontwikkeling. Hoe breng je dat van papier naar de praktijk?

Meer weten?

Werk bouwvakker

Kennispagina Gedragsbewust beleid

Inzichten over de invloed van schaarste en (financiële) stress op het doenvermogen van mensen is van belang om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen.