Terugblik congres

Klik op de afbeelding voor de terugblik op het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst’

De toekomst van gelijke kansen

‘Het niveau van kansenongelijkheid is onaanvaardbaar hoog’ kopte het NRC onlangs naar aanleiding van de coronacrisis. Maar de kansenongelijkheid stond ook vóór corona al onder druk. De crisis maakt de pijn nu extra zichtbaar. En onder de huidige omstandigheden lijkt de kloof alleen maar groter te worden. Wat kunnen we doen om de kansenongelijkheid te verkleinen?

In de gemeente Zaanstad is er al jaren oog voor de (toenemende) kansenongelijkheid, met focus op de jeugd. In hun programma Saenbility werken zij nauw samen met Straathoekwerk (biedt ondersteuning aan jongeren van 10-27), het stedelijk jeugdteam en sociale wijkteams om sociale problemen van jongeren aan te pakken en kansenongelijkheid te verminderen. Een aantal kernpunten:

  • Speel in op de kansen die er wél zijn – binnen de gemeente maar ook bij de inwoners zelf.
  • Zorg dat professionals de weg kunnen vinden in de grote hoeveelheid aan regelingen.
  • Werk samen met inwoners in armoede en bied hen perspectief met een integrale (gezins)aanpak.
  • Denk goed na over hoe je taboes en schaamte binnen gezinnen doorbreekt.
  • Betrek ervaringsdeskundigen! Vertel ook de persoonlijke verhalen achter de cijfers.

Praktijkgesprek

Vanuit een aantal dilemma’s uit Zaanstad gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe nemen we de gemeenteraad in onze aanpak en de resultaten?

Aanbod Mobility Mentoring

Kennispagina Gedragsbewust beleid

Inzichten over de invloed van schaarste en (financiële) stress op het doenvermogen van mensen is van belang om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen.