Mobility Mentoring® in de praktijk

Met Mobility Mentoring® werkt de professional samen met de deelnemers (inwoners/cliënten) aan duurzame gedragsverandering. De ondersteuning is erop gericht dat deelnemers na verloop van tijd beschikken over de hulpbronnen en executieve vaardigheden die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden.

Essentiële elementen:

 • Coaching:
  Coaching gebeurt in aansluiting op de behoeften van de deelnemers en richt zich op het verbeteren van hun besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht. Door veel oefenen en herhalen kan de deelnemer dit op een gegeven moment zelf en wordt de mentor uiteindelijk overbodig.
 • De Brug naar Zelfredzaamheid®:
  De Brug naar Zelfredzaamheid® biedt ondersteuning bij het stellen en behalen van doelen en geeft zowel de deelnemer als de professional inzicht in de vooruitgang die een deelnemer maakt. Het geeft de deelnemers inzicht in hun krachten en uitdagingen en laat samenhang tussen verschillende levensdomeinen zien.
 • Doel-actieplannen:
  In de doel-actieplannen werken professional en deelnemer samen uit welke stappen de deelnemer gaat zetten om de doelen te bereiken. Het maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er nodig zijn om de (grotere) doelen te behalen en laat de vooruitgang daarin zien.
 • Waardering:
  Positieve (materiële en immateriële) waardering helpt deelnemers bij het realiseren van hun doelen.

Mobility Mentoring® gaat o.a. uit van de volgende dienstverlenende principes:

 • Vermijd nog meer stress: ontvang de deelnemer in een stressvrije omgeving.
 • Beperk grote cognitieve belasting: bied informatie aan op een eenvoudige manier en via meerdere kanalen, vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures en stuur herinneringsberichten.
 • Versterk de executieve functies: laat steeds zien wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daarnaar te leven.

Flyer Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring
(Pdf, 1,8 MB)