FAQ's Mobility Mentoring®

Waar kan ik meer lezen over de aanpak?
Meer informatie over de aanpak en de onderliggende theorie is te lezen in de Publicatie ‘Mobility Mentoring® Nederland’. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Wie kan baat hebben bij Mobility Mentoring®?
De aanpak richt zich op mensen en gezinnen met meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Het gaat om een brede, integrale aanpak waarin bijvoorbeeld niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen maar ook naar levensdomeinen die daarmee samenhangen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid.

Hoe werkt Mobility Mentoring®?
Mobility Mentoring® is een aanpak die zich richt op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om stress-sensitieve dienstverlening én een manier van begeleiding die bestaat uit coaching in combinatie met de inzet van diverse instrumenten, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doelactie-plannen, positieve prikkels en uitkomstenmeting. De aanpak gaat uit van samenwerking met de deelnemer, zodat zij, na verloop van tijd, de middelen, vaardigheden en aanhoudende gedragsveranderingen verkrijgen die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden.

Werkt Alphen aan den Rijn op basis van Mobility Mentoring®?
Toegangsmedewerkers van de gemeente Alphen a/d Rijn zijn getraind in Mobility Mentoring®. Ook startten zij in december 2017 met een pilot. Hierin bekijkt een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 wat dienstverlening volgens deze methode oplevert voor inwoners met meerdere problemen.

Is een Amerikaanse aanpak wel toepasbaar op de Nederlandse samenleving?
EMPath heeft in de Verenigde Staten zeer positieve resultaten met deze aanpak geboekt. Deze vernieuwende aanpak vraagt echter om maatwerk en vertaling naar de Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening. Platform31 zorgt, als samenwerkingspartner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. De (tussen)resultaten van de pilot in Alphen aan den Rijn zijn daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van.

Zijn er al Nederlandse succesverhalen?
Gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds september 2017 volgens de Mobility Mentoring® aanpak. In december 2017 startte Alphen aan den Rijn met een pilot waarin een onderzoeksteam bekijkt wat de aanpak oplevert voor de inwoners. De uiteindelijke resultaten worden verwacht in het najaar 2019. Als er in de tussentijd interessante succesverhalen zijn in Alphen aan den Rijn of in andere gemeenten, delen we dit via platform31.nl/mobilitymentoring en www.mobilitymentoring.nl.

Wat moet ik geregeld hebben voor u de training Mobility Mentoring® wilt volgen?
Het is zeer aan te bevelen dat uw professionals (of vrijwilligers) al een training hebben gehad en ervaring hebben met motiverende gesprekstechnieken. Hier zijn verschillende trainingen voor zoals ‘Sturen op financiële zelfsturing’, ‘Krachtwerk’ of ‘Motiverende gespreksvoering’. Daarnaast is het raadzaam van tevoren al na te denken over het doel van Mobility Mentoring®. Wat wil uw organisatie met Mobility Mentoring® bereiken? Ten slotte kunt u al nadenken over de instrumenten die u wil gaan gebruiken om tot dit doel te komen. U hoeft niet alle instrumenten tegelijk in te zetten. Het is niet raadzaam om trainingen Mobility Mentoring® te volgen zonder na te denken over bijvoorbeeld implementatie of gebruik van de aanpak in de praktijk.

Kan Platform31 ook ondersteunen bij de implementatie van Mobility Mentoring® in mijn organisatie?
Platform31 zorgt ervoor dat uw professionals middels de tweedaagse training en het (online)netwerk de informatie, kennis en instrumenten hebben om met Mobility Mentoring® te werken. De echte implementatie ligt bij uw organisatie. Wel kunnen wij u hierin deels ondersteuning en advies bieden op aanvraag. Over implementatie en organisatie vraagstukken kunt u ook met andere leden in gesprek in het besloten discussieforum.

Ik ben zelfstandige of een commerciële organisatie, kan ik ook lid worden van het netwerk van Mobility Mentoring®?
De ontwikkelaar EMPath heeft bepaald dat Mobility Mentoring® mag ingezet worden door gemeentelijke en non-profit organisaties, waarbij het behalen van winst geen doel is. Commerciële organisaties en zzp’ers zijn uitgesloten van deelname aan het netwerk en de trainingen. Voor niet publieke organisaties die de uitvoering in directe opdracht van de gemeente doen kunnen wij een uitzondering maken.

Ik wil graag individueel of met een paar collega’s de training volgen, behoort dit tot de mogelijkheden?
Platform31 biedt de tweedaagse training Mobility Mentoring® incompany aan, hier kunnen 15 personen aan deelnemen. Zie voor meer informatie de flyer over de training. Voor organisaties waarvoor een incompany training niet haalbaar is, is er twee maal per jaar de mogelijkheid om met max. 3 personen uit uw organisatie een tweedaagse training te volgen die gehouden wordt bij Platform31 in Den Haag. Deze gaat door op basis van voldoende inschrijvingen, en werkt volgens het principe vol = vol. Bekijk de flyer (Pdf, 1,8 MB) voor meer algemene informatie over de inhoud van de training.

Ik wil aan de slag met Mobility Mentoring®. Wat zijn de mogelijkheden?
U kunt lid worden van het Mobility Mentoring® Netwerk. Wij bieden twee niveaus. Meer informatie over de voordelen, voorwaarden en kosten van het lidmaatschap vindt u bij Mobility Mentoring® Netwerk.

Ik heb nog vragen, waar kan ik deze kwijt?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@mobilitymentoring.nl.

Flyer Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring
(Pdf, 1,8 MB)