Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk. Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.

Wat is Mobility Mentoring®?
Schaarste door armoede, schulden of andere sociale problemen, leidt tot chronische, ongezonde stress. En dat heeft invloed op de hersenen, het gedrag en de vaardigheden van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, problemen op te lossen, emoties te reguleren
en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Deze (wetenschappelijke) inzichten zijn de basis voor Mobility Mentoring®: een brede coachingsaanpak van social work organisatie Economic Mobility Pathways (EMPath) uit Boston. De aanpak ondersteunt non-profit organisaties en gemeenten bij een effectieve aanpak van financiële en sociale problemen bij hun inwoners, gericht op het structureel verbeteren van hun (financiële) situatie. Met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende leefgebieden van de inwoner, de effecten van stress en met oog voor de mens – hun leefsituatie en gedrag.

Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.

Het Carrierekompas

Wat is een effectieve aanpak om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk met zekerheid en voldoende inkomen? Het Carrièrekompas biedt wellicht een antwoord. Dit instrument geeft inzicht in de banen waar veel vraag naar is én voldoende inkomen opleveren om rond te komen. In de gemeente Maastricht en de gemeente Groningen experimenteren ze met dit instrument in combinatie met de stress-sensitieve en integrale aanpak Mobility Mentoring®. Professionals coachen ongeveer 300 inwones met een bijstandsuitkering op deze nieuwe manier. Platform31 blijft dit experiment in 2021 begeleiden.

Meer informatie

Lees meer