De slimste weg naar lonend, duurzaam werk

Wat is een effectieve aanpak om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk met zekerheid en voldoende inkomen? Oftewel een lonende en duurzame baan. Het Carrièrekompas biedt wellicht een antwoord. Dit instrument geeft inzicht in de banen waar veel vraag naar is én voldoende inkomen opleveren om rond te komen. In de gemeente Maastricht en de gemeente Groningen experimenteren ze met dit instrument in combinatie met de stress-sensitieve en integrale aanpak Mobility Mentoring®. Professionals coachen ongeveer 300 inwones met een bijstandsuitkering op deze nieuwe manier. Platform31 begeleidt dit experiment.

Op dit moment zijn veel re-integratietrajecten vooral gericht op het zo snel mogelijk vinden van een betaalde baan. Maar lang niet altijd is deze snelle baan lonend en duurzaam. De gemeente Groningen en Maastricht proberen hun inwoners perspectief te bieden voor de lange termijn. Zij zijn daarom tussen september 2020 en september 2021 in een pilot als eerste gemeenten aan de slag met het Carrièrekompas. Ze vullen het instrument in samen met de deelnemers die zij ondersteunen met Mobility Mentoring®. Op die manier ondersteunen deze gemeenten ongeveer 300 mensen met een bijstandsuitkering richting een duurzame en lonende baan.

Ruud Dorenbos, projectleider bij Platform31: “Voor mensen in een kwetsbare positie is het vinden van betaald werk vaak lastig. In veel gevallen is er sprake van belemmerende stressfactoren op meerdere leefdomeinen. Dat betekent echter niet dat ze kansloos zijn op de arbeidsmarkt. In deze pilot hopen we dat deze groep inwoners meer grip op hun leven krijgt door een methodische, integrale en stress-sensitieve ondersteuning”

Mobility Mentoring®
Ongeveer een derde van alle bijstandsgerechtigden leeft onder de armoedegrens. Veel van deze mensen zijn dagelijks bezig met rondkomen en de problematiek eromheen. De ongezonde stress die dit oplevert werkt verlammend op ons vermogen om problemen op te lossen en doelgericht te werken. En juist deze kwaliteiten zijn nodig om de stap te zetten richting een duurzame baan die voldoende inkomen oplevert om rond te komen.

Een aanpak die een oplossing biedt voor deze groep is Mobility Mentoring®. In deze aanpak coachen professionals mensen om zélf hun financiële en sociale problemen aan te pakken. Zodat zij weer grip krijgen op hun leven en hun leefsituatie duurzaam verbeteren. In de aanpak zijn inzichten uit de (hersen)wetenschap, zoals over de effecten van stress op ons brein en gedrag, vertaald in praktische instrumenten en concrete toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties. De aanpak werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door social work organisatie EMPath is samenwerking met Harvard. Inmiddels zijn er in Nederland ook 25 gemeenten en non-profit organisaties bezig met Mobility Mentoring®. De eerste resultaten van het werken met de aanpak in Nederland zijn positief en ook de indicatieve MKBA laat een veelbelovend beeld van de opbrengsten voor de maatschappij zien.

Het Carrièrekompas
Om deelnemers van het Mobility Mentoring® programma te begeleiden naar werk, ontwikkelde EMPath Career Compass™. Dit instrument geeft inzicht in wat lonende, duurzame banen zijn voor iemands eigen situatie. Dankzij een subsidie van het ministerie van SZW heeft Platform31 dit instrument nu samen met het UWV en Nibud vertaald naar de Nederlandse situatie. We maakten daarvoor gebruik van data over het benodigde inkomen van het Nibud, data over kansrijke banen van het UWV en data over lonen van het Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS). In deze pilot wordt in Nederland voor het eerst de aanpak Mobility Mentoring® inclusief het Carrièrekompas toegepast.

Meer weten over de pilot? Of wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Mail dan naar Ruud Dorenbos (ruud.dorenbos@platform31.nl).

DSC 6938
foto: Alex Schröder

Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk. 

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.