Thema: Armoede en schulden

Platform31 blijft ook in 2022 aan de slag met het thema Armoede, en schulden. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

De brede welvaart neemt in Nederland toe. Toch daalt de groep inwoners die financieel klem zit maar lichtjes. Vaste lasten, zoals de huur of energiekosten, blijven stijgen en de inkomenssituatie is vaak onzeker door tijdelijke en flexibele banen. Leven in armoede en met schulden is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Langdurige (financiële) schaarste en inkomensonzekerheid veroorzaakt stress en heeft een negatief effect op het gedrag van mensen, hun motivatie en hun gezondheid.

Kwaliteit en het individu centraal

Tegelijkertijd leidt de armoede- en schuldenproblematiek tot hoge maatschappelijke kosten. Schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, al laat het groeiende aantal mensen onder beschermingsbewind zien dat financieel kwetsbaren ook andere routes voor ondersteuning zoeken. Een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject zijn nodig. Uiteindelijk gaat het om een aanpak die meer rekening houdt met de omstandigheden, vaardigheden en doelen van het individu. Er is meer inzicht nodig in wat werkt. Hoe zorg je dat inwoners zo snel mogelijk de juiste ondersteuning ontvangen? Hoe kunnen gemeenten de financiële zelfredzaamheid van hun inwoners en sociale draagkracht in wijken bevorderen? Welke kansen zijn er om mensen met schulden die zich niet melden, te signaleren en ondersteuning te bieden.

Problemen in samenhang aanpakken

Daarnaast hebben gemeenten en andere partners behoefte aan kennis en handvatten hoe zij echt integraal kunnen werken en problemen, waaronder armoede en schulden, in samenhang kunnen aanpakken. Hoe kunnen organisaties in verschillende samenwerkingsverbanden werken aan bijvoorbeeld gezondheid, het voorkomen van huisuitzettingen, de in- en uitstroom naar beschermingsbewind en duurzame toeleiding naar werk? Voor een deel gaat dit ook over hoe organisaties (en afdelingen binnen organisaties) moeten samenwerken. Hoe kan je daarmee ook handen en voeten geven aan preventie en maatwerk?

Geld rood

Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk.

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.