Thema: Arbeidsmarkt en onderwijs

Kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn dat de potentiële beroepsbevolking gaat krimpen, er in sommige sectoren (techniek, onderwijs en zorg) een arbeidstekort is, vele arbeidscontracten – ook als het niet nodig is – flexibel zijn en het onbenutte arbeidspotentieel van 1,5 tot 2 miljoen mensen aanzienlijk blijft. In de praktijk blijkt het lastig om alle werkzoekenden aan werk te helpen. Dit geldt vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die laag zijn opgeleid, langdurig werkloos zijn of er speelt multi-problematiek, waaronder schulden of verslaving.

Ook blijft het aandeel bijstandontvangers met een niet-Westerse migratieachtergrond onverminderd hoog. Voor gemeenten speelt de vraag hoe ze juist deze mensen duurzaam aan het werk helpen. Met andere woorden: hoe ontstaat er een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen? Platform31 onderzoekt hoe gemeenten, werkgevers en bijstandsgerechtigden dichter bij elkaar kunnen komen en hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Dit draagt bij aan de SDG ‘kwaliteitsonderwijs’. Met onze onderzoeken en pilots beogen we allereerst een beter functionerende arbeidsmarktketen die leidt tot meer arbeidsparticipatie voor mensen die al langer aan de kant staan, meer welzijn en een minder grote zorgvraag en opleidingen en bijscholing die goed aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt.