Steden en wijken

De veranderende samenleving vraagt om flexibele steden. Waarin aandacht is voor nieuwe technologie, energietransitie en klimaatadaptatie. En voor de verschillen in behoefte en vraag naar woningen, met oog op krimp en overaanbod. Ook de sociale en fysieke problemen in wijken verdienen aandacht. De verstedelijkingsopgave vraagt om maatwerk en flexibele, maar ook nieuwe oplossingen. En om de aantrekkingskracht van de steden te versterken, moeten binnensteden vitaal zijn en blijven.

Platform31 stimuleert het gesprek over de verstedelijkingsopgave met alle betrokken partijen en zorgt daarbij ook voor het aanjagen van transformatie van lege gebouwen. Voor het aantrekkelijk en vitaal houden van binnensteden stimuleert Platform31 het professionaliseren van binnenstadsamenwerking, complementaire binnensteden en beter beleid. In een living lab experimenteren verschillende partijen met nieuwe businessmodellen, functies en diensten voor binnensteden door co-creatieve ontwikkeling van nieuwe concepten voor de binnenstad. In wijken verkent Platform31 de problemen en opgaven en doet voorstellen voor aanpak daarvan.