Samenleven en gezondheid

Stimuleren zelfredzaamheid en ondersteunen kwetsbare burgers

Steeds meer burgers nemen zelf initiatief bij het (ver)bouwen en ontwikkelen van voorzieningen. Tegelijkertijd hebben kwetsbare burgers ondersteuning nodig. Ouderen wonen steeds langer thuis en er zijn meer bijzondere doelgroepen die een beroep doen op zorg. Gezondheidsverschillen tussen stadswijken zijn groot. Kwetsbare burgers doen vaak een beroep op de verdraagzaamheid van andere bewoners. Hoe stimuleren we dan de zelfredzaamheid en voorkomen we vereenzaming, overbelasting, gezondheidsrisico’s en achterstanden? Samenwerking tussen verschillen partijen – lokale overheid, wijkteams, corporaties, zorgorganisaties en informele netwerken – is noodzakelijk om deze opgaven goed aan te pakken.

Platform31 experimenteert met een gebiedsgerichte, lokale aanpak om met nieuwe en betere oplossingen te komen voor de organisatie van wonen en de zorg in de wijk en ondersteunt lokale initiatieven. Hierbij is ook aandacht voor sturings- en financieringsvraagstukken. Daarnaast faciliteert Platform31 in de ontwikkeling van nieuwe aanpakken om grote verschillen en segregatie in wijken aan te pakken en onderzoekt in de praktijk hoe big data kan helpen bij de preventie van gezondheidsrisico’s.