Trends

In de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ beschrijft Platform31 zes trends die een grote impact hebben op (de toekomst van) de binnenstad. In het project bepaalt u samen met andere deelnemende gemeenten welke trends u centraal wil stellen in de intervisiebijeenkomsten.

Anders consumeren en de binnenstad

Welke rol speelt beleving in verschillende binnensteden nu het niet alleen meer winkelcentra zijn? Hoe kunt u verschillende doelgroepen aan uw binnenstad verbinden? Hoe kunt u data functioneel inzetten voor het aantrekken van publiek?

Anders investeren en de binnenstad

Welke rol ligt er voor verschillende investerende partijen in de binnenstad? Welke mogelijkheden zijn er voor lokaal geld en investeringen van onderaf?

Anders produceren en de binnenstad

Welke rol is er voor nieuwe bedrijvigheid, van zzp’ers tot maakbedrijven in de binnenstad? Welke kansen liggen er voor blurring? (combinaties van horeca, dienstverlening en winkelconcepten?

Anders samenleven en de binnenstad

Hoe kom je tot een goede mix van winkels, wonen, nieuwe (circulaire) bedrijvigheid en sociale functies in de binnenstad? hoe zorg je voor een goede balans tussen aantrekkelijkheid voor eigen bewoners en voor bezoekers van buiten?

Anders vervoeren en de binnenstad

Hoe kunt u komen tot slimme mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld mobility as a service, en hoe geeft u het parkeerbeleid dan vorm?

Anders werken en de binnenstad

Welke rol kan de binnenstad vervullen als werkplek?

De nieuwe binnenstad