Toekomstscenario's

Uit de zes trends komen vier toekomstscenario’s voor de binnenstad voort: binnenstad united, de exclusieve binnenstad, de autarkische binnenstad en de binnenstad als game. De basis voor deze toekomstbeelden vormen twee onmiskenbare ontwikkelingen: circulaire economie en de opkomst van (big) data. Wilt u meer weten over de verschillende scenario’s? Klik dan hier.

Scenario 1: Binnenstad United

Scenario 1

Scenario 2: Autarkische binnenstad

Scenario 2

Scenario 3: Binnenstad als game

Scenario 4

Scenario 4: Exclusieve binnenstad

Scenario 3

De nieuwe binnenstad