Community of Practice: De nieuwe binnenstad

De toekomst van de binnenstad is in menig coalitieakkoord een belangrijk thema. Economisch staan de seinen op groen, toch kampen veel binnensteden met teruglopende bestedingen en minder bezoekers. Met een goed functionerende binnenstad werk je een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de hand. Bovendien vormt de binnenstad het hart en het gezicht van de stad. Dit hart en gezicht draait niet langer alleen om een goed winkelaanbod.

Binnensteden krijgen te maken met technologische ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de manier waarop we samenleven, produceren, consumeren, werken, investeren en ons verplaatsen. Dit vraagt om nieuwe binnenstadsaanpakken die verder gaan dan alleen inzetten op een breder aanbod aan functies en meer beleving. Hoe gaat uw stad straks om met vraaggestuurde mobiliteit in de binnenstad? En bent u zich bewust van de gevolgen van 3D-printers? Wat gebeurt er als het midden- en kleinbedrijf verantwoordelijk wordt voor eigen afval en uitstoot?

Kortom: hoe maakt u uw binnenstad toekomstbestendig? In de Community of Practice (CoP) ‘De nieuwe binnenstad’ staat deze vraag centraal.

Over de CoP

Op basis van socio-technologische ontwikkelingen op het gebied van samenleven, productie, consumptie, werk, investeringen en vervoer (zie tekstbox voor de toelichting), vormt u nieuwe én realistische ideeën voor de binnenstad voor de komende collegeperiode. En gaat u in de CoP met een groep van binnenstadsprofessionals aan de slag met de belangrijkste trends en met nieuwe methoden.

Publicatie 'De nieuwe binnenstad'

Platform31 onderscheidt zes trends die eerder dit jaar verschenen in de publicatie De nieuwe binnenstad:

 • Anders samenleven: de samenleving en dus ook de binnenstad wordt steeds complexer.
 • Anders produceren: er ontstaan nieuwe vormen van productie, bijvoorbeeld circulair en via (deel-)platforms.
 • Anders consumeren: consumptie wordt duurzamer en is onderhevig aan de verweving van de online en offline wereld.
 • Anders werken: werk komt terug naar de binnenstad door bijvoorbeeld kleinschalige productie en nieuwe banen op basis van technologische mogelijkheden.
 • Anders investeren: vertrouwen van mensen verschuift van banken naar netwerken, externaliteiten worden geïntegreerd in businessmodellen en cryptovaluta komen op.
 • Anders vervoeren: Mobility as a Service, autonoom rijden en elektrisch vervoer winnen aan terrein.

Wat kunt u verwachten?

Om goed te achterhalen waar uw leerbehoeftes liggen en waar u mee aan de slag wilt in uw binnenstad, bieden wij u een kosteloze workshop aan. Doel van deze workshop: de juiste aansluiting vinden tussen de deelnemers en het leertraject in de CoP. Dit doen we door met u na te gaan welke van de zes trends het meest relevant zijn voor u en uw binnenstad. Daarnaast verkennen we hoe u in uw beleid in kunt spelen op digitalisering en de opkomst van een circulaire economie aan de hand van een aantal scenario’s. Deelname aan de workshop betekent dat u serieus interesse hebt in het vervolgtraject.

Voor wie?

Bent u werkzaam bij een gemeente en op zoek naar nieuwe ideeën en aanpakken voor uw binnenstad? Dan komt u in aanmerking voor dit kennis- en leertraject waarbij het halen en brengen van kennis nadrukkelijk het uitgangspunt vormt.

Wat levert dit kennis- en leertraject u op?

Deelname aan het project biedt u:

 • Een overzicht van kansen voor uw binnenstad, ten aanzien van de belangrijkste trends op het gebied van mobiliteit, werk, productie, consumptie, investeringen en ontmoeting;
 • State-of-the-art kennis op vier van deze thema’s;
 • Nieuwe ideeën voor uw binnenstad aan de hand van scenariomethodiek;
 • Concrete inzichten in aanpakken van andere gemeenten en regio’s (deelnemers en best practices);
 • Deelname aan een online community voor verdere kennisuitwisseling.

Trend- en scenarioworkshop

Op 16 oktober vond De nieuwe binnenstad: trend- en scenarioworkshop plaats. Lees het verslag: Toekomst van binnensteden binnen handbereik