Ruimte en regio

Krimp, mobiliteit en de nieuwe Omgevingswet

Jongeren trekken weg uit plattelandsgebieden. In veel steden versterkt de aantrekkende woningmarkt processen van sociale uitsortering. In buitenwijken in (voor)steden, waaronder de voormalige groeikernen, is achteruitgang te zien. In krimpregio’s neemt de bevolking en het draagvlak voor voorzieningen af. En we moeten ook naar de toekomst kijken: welke effecten hebben technologische ontwikkelingen en veranderende mobiliteit? En wat vraagt dat van de ruimtelijke ontwikkeling van steden en regio’s? De nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor het vormgeven van deze ruimtelijke ontwikkeling.

Platform31 start experimenten die gericht zijn op het vergroten van lokaal en regionaal arbeidsmarktperspectief van jongeren uit plattelandsgebieden. Platform31 verkent kansen die krimpgebieden en wijken vitaal houden. Met een leerkring en praktijkbijeenkomsten sorteert Platform31 voor op de implementatie van de Omgevingswet en bereiden we overheden voor op het werken in de geest van de Omgevingswet.

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Ruimte en regio4

Kennisdossiers

Lees meer