Waarom deelnemen aan dit project?

Uw gemeente kan in dit project een vliegende start maken met de werkwijze Rode loper coaching. Deelnemende gemeenten ontvangen ondersteuning van Platform31 in de vorm van advies en begeleiding en ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de vorm van bijvoorbeeld training van coaches. Daarnaast zal de implementatie en uitvoering van Rode loper coaching door AEF worden gevolgd met actieonderzoek, op basis waarvan de werkwijze verder verbeterd wordt.

Van deelnemende gemeenten verwachten wij dat zij zich inzetten voor de begeleiding van 10 tot 25 jongeren richting school of werk met Rode loper coaching. Daarvoor is inzet van een coach en een projectleider vanuit de gemeente nodig. Bovendien dragen deelnemende gemeenten zorg voor de essentiële randvoorwaarden voor Rode loper coaching: de ontwikkeling van een projectplan, de organisatie van draagvlak en de samenwerking met relevante maatschappelijke partners. Verder nemen deelnemende gemeenten deel aan het actieonderzoek, dat bestaat uit 4 kwartaalmetingen. Ten slotte dragen ze bij aan de continue leercyclus van de gemeenten, waarvoor elk kwartaal een bijeenkomst wordt georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de verdieping op te zoeken. Bekijk de voorwaarden voor deelname voor meer informatie.

Doet u mee?

Wilt u in 2019 aan de slag met Rode loper coaching?

Rode loper coaching
Klik op de afbeelding voor meer informatie