Rode loper coaching: kwetsbare jongeren preventief naar school of werk – doet u mee?

“Wat IPTA ons gebracht heeft, is een hechtere samenwerking met onze partners in de stad. Het samen optrekken, samen pionieren in de aanpak voor deze moeilijke groep jongeren vind ik heel waardevol. […] De korte lijnen die over en weer ontstaan zijn zinvol voor alle betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de jongere.”

Dat zei Maaike van de Wiel, beleidsadviseur Onderwijs & Jeugd bij de gemeente Dordrecht. Haar gemeente deed mee aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) – een pilot van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarin 5 gemeenten aan de slag gingen met de IPTA-aanpak. Deze persoonsgerichte aanpak moet door toeleiding naar school of werk, 24/7 coaching en domeinoverstijgend handelen voorkomen dat kwetsbare jongeren het criminele pad kiezen. Dat was in 2018. De aanpak, die robuuste resultaten boekte, is inmiddels doorontwikkeld en omgedoopt tot Rode loper coaching, waarmee 7 gemeenten binnenkort in een nieuw project aan de slag gaan. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en begeleid door AEF (met actieonderzoek) en Platform31.

Nog enkele plaatsen

Wilt u vanuit uw gemeente ook meer doen om kwetsbare jongeren uit de criminaliteit te houden en perspectief te bieden op een goede toekomst? Er zijn nog enkele plaatsen voor deelnemende gemeenten over. Voor aanmelden en meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze projectpagina en/of contact opnemen met Razia Ghauharali of Simone ’t Hooft.

Rode loper coaching
Klik op de afbeelding om te vergroten