Rode loper coaching

Kwetsbare jongeren preventief naar school of werk

Ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie. Zij hebben meer ondersteuning nodig bij de overgang van jeugd naar volwassenheid en lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van aanhoudend delinquent gedrag. Rode loper coaching is een integrale persoonsgerichte aanpak om kwetsbare jongeren toe te leiden naar school of werk. Het is een preventieve aanpak om criminaliteit door jongeren te voorkomen. In 2018 brachten 5 pilotgemeenten de werkwijze voor het eerst in de praktijk. Met actieonderzoek zijn de ervaringen van de gemeenten gevolgd en is de werkwijze aangescherpt. Dit resulteerde in de huidige werkwijze Rode loper coaching, die in 2019 door 7 gemeenten in dit project wordt ingezet en verder getoetst en aangescherpt. Wilt u met deze aanpak aan de slag? Dat kan! Platform31 en AEF zijn op dit moment op zoek naar geïnteresseerde gemeenten.

Rode loper coaching is gericht op jongeren (16-27 jaar) die te maken hebben met ernstige multiproblematiek en stress. De aanpak heeft als doel te voorkomen dat deze jongeren het criminele pad kiezen. Rode loper coaching bestaat uit 4 fasen:

  1. Scout (het selecteren van de jongeren).
  2. Scan (het inventariseren van de talenten en situaties van de jongeren).
  3. Match (het begeleiden naar passende scholing of werk).
  4. Borg (het vieren van resultaten en het voorkomen van terugval).

Intensieve, 24/7 begeleiding en coaching is de rode draad: samen met een coach, die naast de jongere staat, worden de fasen doorlopen. De coach legt contact met de netwerkpartners en belangrijke sleutelfiguren rondom de jongere (gezin, vrienden) om de nodige acties te ondernemen en perspectief te krijgen op school of werk. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op en gebruikgemaakt van de talenten van de jongeren. Vanuit de gemeente zorgt een projectleider ervoor dat ‘de rode loper’ uitligt voor de jongere en de coach. Zodat gedaan kan worden wat nodig is om de jongere duurzaam aan de studie of aan het werk te krijgen.

Aan de slag met Rode loper coaching

In 2018 gingen 5 pilotgemeenten met Rode loper coaching aan de slag, met als resultaat de huidige werkwijze. Deze werkwijze wordt in 2019 binnen 7 gemeenten verder getoetst en aangescherpt. Al doende – en zo samen lerende – wordt geprobeerd te komen tot een doelmatige Rode loper coaching-werkwijze, die ook ingezet kan worden door andere gemeenten.

Waarom deelnemen aan dit project?

Dit project biedt ruimte voor gemeenten die zich willen inzetten voor een preventieve aanpak van criminaliteit onder kwetsbare jongeren: helpen voordat het te laat is. Deelnemende gemeenten krijgen de kans samen met andere gemeenten een nieuwe werkwijze te leren èn te implementeren. Alhoewel de aanpak vernieuwend is en deelnemende gemeenten daarmee echte koplopers zijn, kunnen zij ook al gebruikmaken van de uit de vorige ronde voortkomende ervaringen, inzichten en aanpassingen. Daarbij kunnen zij rekenen op een werkwijze op maat die goed aansluit op de al bestaande, eigen werkwijze. Ten slotte ontvangen zij ondersteuning vanuit Platform31, AEF en het ministerie van Justitie en Veiligheid, om zo doorbrekend te kunnen werken.

Meer informatie en aanmelden

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer doen om kwetsbare jongeren perspectief te bieden op werk of een opleiding? Dan is dit project voor u interessant. Neem voor meer informatie contact op met:

Rode loper coaching
Klik op de afbeelding om te vergroten