Trends en uitdagingen

Alle middelgrote steden moeten het hoofd bieden aan dezelfde trends en uitdagingen. Zoals leegstand, failliete winkelketens, de trek van hoog opgeleide jongeren naar de grotere steden, fusies van specialistische voorzieningen zoals ziekenhuizen en rechtbanken. Tegelijkertijd groeien sociaal-culturele verschillen in de samenleving, ambiƫren steden een duurzamere samenleving, bieden technologische innovaties nieuwe mogelijkheden en zijn er actuele vraagstukken als immigratie. De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving verandert de verhouding tussen overheid en samenleving. Samen met de decentralisaties in zorg, werk en inkomen, komen gemeenten in een nieuw en soms lastig takenpakket.

In het magazine Midsize NL: het toekomstperspectief van de middelgrote stad worden zeven trends besproken:

  1. De stad in opkomst;
  2. Economie en arbeidsmarkt in transitie;
  3. De samenleving in beweging;
  4. Technologische innovatie en de informatiesamenleving;
  5. Energietransitie en verduurzaming;
  6. De aantrekkelijke woonstad;
  7. Nieuwe verhoudingen.