Strategieën voor middelgrote steden

De middelgrote stad staat voor een aantal grote uitdagingen en ingewikkelde vraagstukken. Om een passende strategie te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om scherpe keuzes te maken. Het rapport Naar een strategie voor middelgrote steden geeft gemeenten richting om hun eigen strategie te ontwikkelen of verder aan te scherpen. Het rapport leert in drie stappen de uitgangspositie scherp in beeld te krijgen, keuzes te maken voor richtinggevende opgaven en de eigen positie van de stad te bepalen. Per type middelgrote stad worden specifieke opgaven besproken, die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een eigen strategie. Steden in de nabijheid van één of meerdere grote steden staan immers voor andere uitdagingen dan een middelgrote stad met een sterke regionale centrumfunctie.