Kracht van de middelgrote stad

In het najaar van 2016 organiseerden Platform31 en Ruimtevolk een masterclassreeks die in het teken stond van het versterken van de kracht van de middelgrote stad. In vier verdiepende masterclasses leerden de deelnemers over:

  1. Regionale kracht – Samenwerken op regionaal niveau lijkt middelgrote steden winst op te leveren. Samen sterk klinkt op papier heel goed, maar ligt in de praktijk een stuk gecompliceerder. Waarom werken steden samen, met wie en hoe? Met Marcel Boogers en Geert Teisman. Lees verder
  2. Lokale kracht – De veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Het is belangrijk om een context te creëren die maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap stimuleert. Met Juliette Santegoeds en Jurgen van der Heijden. Lees verder
  3. Economische kracht – Voor welke uitdagingen staan de middelgrote steden bij de verbetering van hun concurrentiepositie en welk (economisch) beleid past hierbij? Met Oedzge Atzema, Joks Janssen en Sjoerd van Dommelen. Lees verder
  4. Sociale kracht – Voor middelgrote steden wordt het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven steeds belangrijker. Welke rol zou de gemeente moeten spelen in deze initiatieven? Met Joke van der Zwaard en Joost Beunderman. Lees verder