Kenmerken middelgrote stad


De ligging, haar historie en het omliggend landschap bepalen hoe een stad, haar inwoners, bedrijven en bestuur kunnen inspelen op trends. Kenmerkend voor middelgrote steden in Nederland is dat ze hun eigen historie, specifieke bevolkingsopbouw en lokale cultuur kennen.

De meeste middelgrote steden tellen tussen de 40.000 tot 100.000 inwoners. Denk aan steden zoals Bergen op Zoom, Deventer, Den Helder, Emmen, Hengelo, Heerlen, Kampen, Lelystad, Middelburg, Oss, Schiedam, Venlo en Zeist. Tot voor kort hadden al deze steden een compleet voorzieningenaanbod, voldoende werkgelegenheid en woningaanbod en een verzorgende functie voor de eigen inwoners en die van kleinere agglomeraties in de omliggende kleinere kernen.