Activiteiten

Lokale en regionale analyses

Lokale en regionale analyses
De kennis en inzichten uit het kennis- en inspiratietraject “Midsize NL” vormen hopelijk een inspiratiebron op basis waarvan middelgrote steden een eigen strategie kunnen ontwikkelen of verder aanscherpen. We gaan hier graag met u in gesprek over aan op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • het opstellen van regionale quickscans;
  • het organiseren van regionale gesprekstafels;
  • lokale presentaties: bijvoorbeeld voor gemeenteraden of het College van B&W;
  • intervisiebijeenkomsten;
  • begeleiden van (strategie)sessies en werkateliers.

Graag vertalen we de actuele vraagstukken van middelgrote steden tot een aanpak waar zij mee aan de slag kunnen. Op basis van de wensen en mogelijkheden van één of meerdere steden uit dezelfde regio leveren we graag maatwerk.Interesse?

Neem contact op met: