Achtergrond


Midsize NL startte in 2015 met een verkennende fase. Via desk research, een online enquête, diepte-interviews en expertbijeenkomsten bracht Platform31 het gesprek op gang over trends die het functioneren van een stad beïnvloeden. En over de uitgangspositie die de drie type middelgrote steden hebben in relatie tot de regio en welke kansen en uitdagingen die positie met zich meebrengt.

Uit de verkenning in 2015 blijkt dat middelgrote steden er goed aan doen om het beeld van een complete stad wellicht los te laten. Zij doen er verstandig aan zich met goede kennis van het eigen DNA te buigen over het eigen toekomstperspectief en meer samen te werken met gemeenten in hun omgeving. Zo kan er een complementair netwerk ontstaan waarin middelgrote gemeenten sterk staan en de aankomende uitdagingen aan kunnen.

Een andere belangrijke opgave voor de steden is zorgen voor een sterk lokaal netwerk van overheid, ondernemers en bewoners. Het investeren in dergelijke netwerken blijkt voor 91 procent van de respondenten van de enquête de grootste uitdaging. In de enquête vroegen we naar de belangrijkste kansen en uitdagingen van hun eigen stad.

Flyer Midsize NL

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. Hoe het met deze steden gaat, heeft direct invloed op het functioneren van de regio en vice versa. Toch zijn het juist deze steden die voor grote uitdagingen staan. Via het kennis- en inspiratietraject Midsize NL werken zij aan een nieuw handelingsperspectief.