Midsize NL

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. We versterken het stedelijk netwerk om de agglomeratiekracht te vergroten en de internationale concurrentiepositie van Nederland te verstevigen. Dit kan niet zonder ook te kijken naar de rol van middelgrote steden in dit netwerk. In het debat over stedelijke ontwikkeling is het perspectief van de middelgrote stad een ondergeschoven kind, terwijl juist deze steden voor grote uitdagingen staan. De toekomst van de middelgrote stad is meer dan ooit verbonden met haar positie in de regio en samenwerking met andere gemeenten.

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Platform31, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32-Stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten werken samen aan Midsize NL. Het traject startte in 2015 met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. Via desk research, een online enquête, diepte-interviews en expertbijeenkomsten bracht Platform31 het gesprek op gang over trends die het functioneren van een stad beïnvloeden. In 2016 bracht Platform31 en Ruimtevolk het Magazine Midsize NL: het toekomstperspectief voor de middelgrote stad uit. In het najaar van 2016 vond een masterclassreeks plaats die in het teken stond van het versterken van de kracht van de middelgrote stad. In 2017 publiceerde Platform31 het rapport Naar een strategie voor middelgrote steden. Dit rapport biedt middelgrote steden een handreiking om tot een eigen strategie te kunnen komen door de uitgangspositie scherp in beeld te krijgen, een keuze te maken uit richtinggevende opgaven en de positie van de stad in de regio leidend te laten zijn.

Lees meer