Projecten

  • Aan de slag met het brede MKB
  • Aan de slag met de nieuwe maakindustrie
  • Spelers met impact
  • Verkenning re-integratie arbeidsmarktketen

Voltooide projecten

Thema: Regionale economie en arbeidsmarkt

Platform31 gaat aan de slag met het thema Regionale economie en arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Steden en regio’s staan voor de uitdaging om in te spelen op de veranderingen in economie en arbeidsmarkt. Hoewel we momenteel een periode van hoogconjunctuur beleven en het aan de oppervlakte dus economisch goed gaat, is er volop werk aan de winkel om als Nederland economisch voorop te blijven lopen. Brexit en een mogelijke escalatie van internationale handelsconflicten kunnen een open economie als de Nederlandse fors schaden. Intern bedreigen vergrijzing, een krimpende beroepsbevolking, werkloosheid en mismatches op de arbeidsmarkt de groei van onze brede welvaart. Tegelijk bieden de duurzaamheidstransitie, digitalisering, sociaal ondernemerschap en de nieuwe maakindustrie kansen om de economische structuur te vernieuwen.

Extra inzet nodig

Willen we de huidige economische voorspoed vasthouden, dan is een extra inzet noodzakelijk om de veerkracht van de regionale economie te vergroten en de onderliggende raderen van economische groei op orde te brengen. Daarbij komt het vooral aan op een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte bieden aan (sociaal) ondernemerschap, regionale investeringen in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, lokale transformatie van binnensteden en het activeren van regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Platform31 werkt in een programmatische aanpak aan de vernieuwing van de economische structuur, het verbeteren van het functioneren van onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de regionale economie.