Ondernemen, werk en inkomen

Kansen op de arbeidsmarkt en een sterke regionale economie

Globalisering en technologische ontwikkelingen, zoals robotisering, automatisering en verdere digitalisering, vragen wat van het kennisniveau en aanpassingsvermogen van werknemers en werkzoekenden. Deze ontwikkelingen veranderen de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen ontstaan, bestaande veranderen of verdwijnen. Werkenden hebben vaker een tijdelijk contract of zijn ZZP’er. Ook is de afstand tussen groepen in de samenleving op het gebied van inkomen, opleiding en kansen op werk de laatste jaren gegroeid. We moeten voorkomen dat mensen in de schulden raken en voorkomen dat armoede en schulden van generatie op generatie worden doorgegeven. En in de huidige globaliserende en langzaam herstellende economie is het tijd om de regionale economie te versterken.

Platform31 onderzoekt wat deze ontwikkelingen betekenen voor de kansen van mensen op werk en voor niet-participerende burgers. Platform31 ontwikkelt innovatieve aanpakken en slimme strategieën om mensen te activeren, armoede en schulden tegen te gaan en om het organisatievermogen van bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen te vergroten. Platform31 doet onderzoek naar nieuwe vormen van regionale samenwerking van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, voor een sterkere regionale economie. De resultaten zijn uitgangspunt voor nieuwe experimenten op dit thema.

Ondernemen

Direct lezen

Globalisering en technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering vragen steeds meer van het kennisniveau en aanpassingsvermogen van werknemers, werkzoekenden en zzp’ers.