Schoolpleinen

Een stedelijke ruimte waar hittestress vaak voorkomt zijn verharde schoolpleinen. Op het moment dat gebouwen grenzend aan een plein niet voldoende schaduw bieden ontstaat er ‘hittestress’ omdat alle hitte wordt opgeslagen in het oppervlak van het plein. De gevolgen voor mensen zijn op de ene warme plek ernstiger dan op de andere warme plek. Op een plek waar zich meer kwetsbare mensen bevinden zijn de gevolgen groter. Naast een schoolplein bevinden zich kinderen, een kwetsbare doelgroep, in een schoolgebouw. Om die reden is een schoolplein dat erg warm wordt ernstiger dan een warme parkeerplaats of plein in een buitengebied. De gevolgen zijn extra ernstig als het schoolgebouw wat ouder is en bijvoorbeeld niet goed geventileerd of gekoeld kan worden.

Wijken waar deze problematiek zich vaak aandient zijn: bloemkoolwijken en Tuinstad Hoogbouw. Aangenomen kan worden dat er zich in een Bloemkoolwijk minder oude scholen bevinden dan in een Tuinstad hoogbouw wijk, omdat Bloemkoolwijken later gebouwd zijn.

HKC De Wereldboom

Basisschool De Wereldboom in Amsterdam heeft het probleem van hittestress op een bijzondere manier aangepakt. De school gebruikt meerdere klimaatadaptieve maatregelen om de kinderen te laten leren en te spelen in het groen. Ook het regenwater wordt nuttig gebruikt.

Met subsidie van de gemeente Amsterdam (Amsterdam Impuls Schoolpleinen – AIS) is met buurtbewoners, docenten, ouders én kinderen een plan gemaakt om meer groen rondom de school te realiseren en het schoolplein rainproof te maken. Dit betekent dat het regenwater door het deels onverharde speelplein in de grond te infiltreren. Verder loopt een deel van het verharde oppervlak af naar een open goot, die het water op zijn beurt naar een wadi transporteert. Zo wordt regenwater langer vastgehouden, waar planten en bomen van profiteren. De regen die op het schooldak valt, wordt door middel van een zogenaamd pluviasysteem naar het schoolplein geleid, waar het ofwel infiltreert of zijn weg vervolgt naar de wadi.

De koelende werking van het schoolplein wordt verder ondersteund door een extra aanplant van bomen en struiken, waardoor meer schaduw wordt gecreëerd.

Al deze maatregelen zorgen voor bewustwording van alle betrokkenen en leiden tot het inzicht dat regenwater belangrijk is voor zowel mens als natuur rondom de school. Zeker voor kinderen als een kwetsbare doelgroep kan een groene en koele omgeving bijdragen aan hun welbevinden.

Meer informatie zie Rainproof

foto dewereldboom vooringang-1000
foto dewereldboom opengoot-800
foto dewereldboom overstortput-800
Foto's: Rainproof