Projectopzet

Het project bestaat uit twee fases. Tijdens de eerste fase zijn verschillende wijktypologieën geanalyseerd. De volgende wijktypologieën zijn hiervoor gebruikt:

  • Historische binnenstad
  • Stedelijk bouwblok
  • Tuindorp
  • Volkswijk
  • Tuinstad (laagbouw + hoogbouw) en Naoorlogse woonwijk
  • Bloemkoolwijk
  • Vinex
  • Hoogbouw

Deze wijktypologieën zijn geanalyseerd op soorten plekken die warmer zijn dan andere plekken in de desbetreffende wijk en die vaker voorkomen. Hiervoor zijn zo’n 40 wijken in Nederlandse steden, verspreid over het land gebruikt. De gevonden soorten plekken zijn omschreven aan de hand van de functie van de plek of de ruimtelijke ordening van de plek.

De tweede fase bestaat uit het vinden van voorbeelden die de hittestress op de geïdentificeerde plekken verminderen. Om aan de voorbeelden te komen, is een oproep gedaan aan de partners van Platform31 (gemeenten, specifiek de G4 en G40, woningcorporaties en marktpartners) en aan verschillende landschapsarchitecten. Daarnaast is er ook een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, die Platform31 ondersteunt met het vinden van voorbeelden en contacten.

hittestress-steenbreek-nijmegen22
Voorbeeld vergroenen voortuin, Nijmegen
hittestress-steenbreek-nijmegen33