Achtergrond

Voor dit project gebruikt Platform31 verschillende informatiebronnen. Voor het maken van de analyse is er gekeken naar het soort plekken per wijktypologie dat meer bijdraagt aan hittestress dan andere plekken in de desbetreffende wijktypologie. Voor het vaststellen van de gebruikte wijktypologieën zijn de volgende documenten gebruikt:

Om de verschillende wijktypologieën in het land te lokaliseren heeft Platform31 het wijktypologieën overzicht op de Nederlandse landkaart van de Klimaateffectatlas gebruikt.

Om te identificeren welke plekken warmer worden dan andere plekken per wijk zijn de hittekaarten van verschillende Klimaatatlassen (voorbeeld, Zuid-Holland) en de hittekaart van de Klimaateffectatlas gebruikt.

Een algemeen achtergronddocument dat voor dit project gebruikt is:

Voorbeelden

Om daadwerkelijk aan de voorbeelden voor het voorbeeldenboek te komen, zijn verschillende methodes gebruikt. Er is een oproep gedaan aan de partners van Platform31 (gemeenten, specifiek de G4 en G40, woningcorporaties en marktpartners) en aan verschillende landschapsarchitecten. Daarnaast is er ook een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, die Platform31 ondersteunt met het vinden van voorbeelden en contacten.

hittestress-spanje-malaga-wv
Voorbeelden aanpak hittestress in een stedelijke omgeving: Malaga, Spanje