Inspiratieprojecten aanpak hittestress

Hittestress is een belangrijke veroorzaker van de piek in mensen die overlijden tijdens een warme periode, maar ook van verminderde arbeidsproductiviteit die veel mensen ervaren als het warm is. Hierin zijn grote verschillen tussen urbaan en ruraal gebied. Dit verschil kan oplopen tot enkele graden Celsius. De temperatuur in de stad wordt niet alleen veroorzaakt door de kracht van de zon, maar ook door de openbare ruimte. Een vuistregel is: hoe meer verharding en hoe minder schaduw, hoe warmer het gebied en hoe groter de hittestress. Dit verklaart dat steden meer last van hittestress hebben dan landelijke gebieden, want in steden is over het algemeen meer verharding.

In dit project analyseert Platform31 welke soorten plekken (functies, ruimtelijke ordening) meer bijdragen aan hittestress dan anderen en of deze soorten plekken dan ook op meer locaties in een stad of bepaalde wijktypologie voorkomen. Op welke plekken is de hittestress het meest hinderlijk en vooral, wat kan je eraan doen?

Verkoelingsmechanismen
Er zijn verschillende verkoelingsmechanismen die de temperatuur en de gevoelstemperatuur kunnen verlagen. De meeste effectieve maatregelen die kunnen worden ingezet in stedelijke gebieden om hittestress te bestrijden zijn gebaseerd op: verdamping, schaduw en reflectie. Schaduw heeft het grootste effect op de gevoelstemperatuur. Oplossingen kunnen zijn: minder bestrating, meer vegetatie (ook op daken en muren), meer water, bomen, pergola’s, verwijderbare schaduwvoorzieningen (zoals schaduwdoeken) en meer wit aanbrengen op oppervlakten.

Het resultaat van dit project is een voorbeeldenoverzicht dat ter inspiratie kan dienen voor gemeenten en gebiedsontwikkelaars bij het ontwikkeling of herinrichten van een gebied of plek.


hittestress-spanje-sevilla-wv4
Voorbeelden aanpak hittestress in een stedelijke omgeving: Sevilla, Spanje
hittestress-spanje-sevilla-wv2
hittestress-spanje-sevilla-wv3