deel deze pagina

Contact


Voor meer informatie over het thema Water en Ruimte kunt u contact opnemen met:
Verslagen Landelijke Leergemeenschap Water en Ruimte

Landelijke Leergemeenschap Water en Ruimte

Voor klimaatbestendige steden en regio’s staan veel partijen aan de lat: gemeenten, provincies, waterschappen, burgers, bouwers en ontwikkelaars. Om hierop te anticiperen, heeft Platform31 een aantal jaar (2013-2016) de leergemeenschappen Water en ruimte georganiseerd. Deze leergemeenschappen zijn samen met de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het toenmalige ministerie van IenM georganiseerd om de samenwerking tussen waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars in de regio te stimuleren. In diverse vier regio’s kwam dit netwerk bijeen, waarbij gemiddeld eens per jaar een landelijke bijeenkomst is georganiseerd. Op deze pagina vindt u de verslagen van deze leergemeenschappen.

Landelijke leergemeenschappen voorjaar 2016
Verslagen Leergemeenschappen najaar 2014:
Verslagen Leergemeenschappen voorjaar 2014: