Leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Platform31 organiseert een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Steeds meer opgaven worden op wijkniveau aangepakt; van de energietransitie tot zorg en wonen. Ook klimaatadaptatie leent zich voor een wijkgerichte gebiedsaanpak. Vele klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn vaak uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Dat terwijl deze maatregelen niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de wijk, maar ook aan een beter en gezonder binnenklimaat en leefomgeving voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze tijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen.

Bijeenkomsten, excursie en kennisdossier

In drie bijeenkomsten worden vragen en praktijkvoorbeelden besproken, binnen de thema’s participatie, bestuur & samenspel en technische maatregelen. Enkele vragen die aan de orde komen zijn:

  • Welke maatregelen zijn nodig en realiseerbaar?
  • Wat levert een maatregel nu eigenlijk op?
  • Welke effecten heeft isolatie van woningen op het binnenklimaat bij overmatige hitte?
  • Hoe kunnen we de aanleg van energiesystemen combineren met water(opslag)systemen?
  • Hoe kan klimaatadaptatie helpen bij het betrekken van bewoners?
  • Hoe gaan we om met de inpassing in het ontwikkelproces en de extra complexiteit daarbij?

Daarnaast bezoeken we met een excursie praktijkvoorbeelden op locatie.
We delen kennis en ervaring over de mogelijkheden en de meerwaarde van klimaatadaptatieve maatregelen en de combinatie met de energietransitie. Ook formuleren we nieuwe kennisvragen, om praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen en handelingsperspectief te bieden om klimaatadaptatie een integraal onderdeel van de wijkaanpak te laten zijn. Handige informatie en tools nemen we op in een kennisdossier, bedoelt om deelnemers, maar ook beleidsadviseurs en stakeholders op weg te helpen in het koppelen van klimaatadaptatie aan de energietransitie in aardgasvrije wijken.

Voor wie?

Platform31 organiseert de kennis- en leerkring (community of practice) Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken in aansluiting op het Kennis- en Leerprogramma van het  Programma Aardgasvrije Wijken. We nodigen gemeentelijke projectleiders uit, van de PAW-proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Hoe werkt het?

Deelname aan de leerkring is kosteloos, met een uitzondering voor aanvullende gezamenlijke projecten en onderzoek. Platform31 organiseert contact tussen deelnemers, open en besloten bijeenkomsten alsook het ophalen van kennisvragen, de -ontwikkeling en -delen in samenwerking met de deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.