Klimaatadaptieve bouwprojecten

Voorbeeldenboek

Het bekendste effect op de stad is wellicht de wateroverlast door extreme regenbuien die in een veranderend klimaat vaker optreden. Andere effecten die minder bekend zijn, maar niet minder van invloed op de leefbaarheid van de stad:

  • hittestress;
  • periodes van droogte;
  • effecten van wind.

Dit zijn allemaal effecten van het veranderende klimaat die in toenemende mate de stad beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat we anders moeten bouwen en de openbare ruime en voorzieningen anders moeten organiseren en inrichten. Klimaatadaptatie moet standaard onderdeel worden van projecten in de bouw en de aanpak van openbare ruimte en voorzieningen.

Klimaatadaptatie staat al op diverse agenda’s. Op verschillende plekken in het land zijn al goede (eerste) ervaringen opgedaan met klimaatadaptieve bouwprojecten. Uit een kort onderzoek, begin 2018, bleek dat de betrokken partijen niet konden beschikken over tools, kennis en ervaringen uit eerdere projecten. Conclusie: er is behoefte om bestaande kennis goed te ontsluiten.

Groendak-en-zonnepanelen-br

Dit voorbeeldenoverzicht van klimaatadaptieve projecten is opgesteld om de bestaande kennis die er al is over klimaatadaptatie goed te ontsluiten en er lessen uit te trekken voor de toekomst. Ook kan een voorbeeldenboek voorkomen dat in elk initiatief telkens hetzelfde wiel moet worden uitgevonden. Met dit boek kan men juist voortborduren op de al opgedane kennis. Het is daarmee een bron van informatie voor de Dialoog Gebouwde Omgeving en voor alle betrokkenen bij de toepassing van klimaatadaptieve maatregelen (gemeenten, waterschappen, provincies, natuurbeheerorganisaties, bouwbedrijven, bewoners). Gemeenten, provincies en andere betrokken partijen kunnen inspiratie opdoen om klimaatadaptatie te verankeren in hun beleid en werkwijze.

Het Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten kunt u hier downloaden.