Gezonde en koele buitenruimte in dichtbevolkte wijken

In het project ‘Gezonde en koele buitenruimte in dichtbevolkte wijken’ ontwikkelt Platform31 samen met de Hogeschool van Amsterdam een set van richtlijnen voor de inrichting van koelteplekken in de openbare ruimte. Deze plekken zijn nodig om inwoners van steden de gelegenheid te geven om in periodes van hitte verkoeling te zoeken in hun dagelijkse woonomgeving.

Door gegevens van bestaande openbare ruimtes te inventariseren en het beleid en de implementatie daarvan naast elkaar te leggen, maken we inzichtelijk welke criteria er zijn. Die vertalen we in richtlijnen voor koelteplekken. We geven daarbij aan welke kansen er zijn om de ontwikkeling van koelteplekken te koppelen aan andere kwaliteitsaspecten voor de leefomgeving zoals biodiversiteit, gezondheid en veiligheid. Doel is om te komen tot een eenduidige set van richtlijnen voor koele plekken die gemeenten kunnen gebruiken bij de (her)ontwikkeling van openbare ruimtes, met name in dichtbevolkte wijken waar hitte voor de meeste overlast zorgt.

Voorbeeld


Cromvlietpark
Cromvlietpark, Den Haag
Waterbuffer
Urban Waterbuffer